Print this page

Styret 2017-2018
c

Oversikt over styremedlemmer i perioden 2016 - 2017.

Leder: Stig Olsen
E-post: Fetjanitsjar@gmail.com

Nesteder: Ingunn Øhra

Kasserer: Toril Moe Johansen

Styremedlem: Anne Grete Strandengen

Styremedlem: Torbjørn Moe Johansen

Vara/arr.: Vigdis Lien Olsen

Vara/arr.: Anita Rosvold Lind


Postadresse: Postboks 66, 1901 Fetsund