Hent passord

 

Oppgi din e-postadresse:

NB!

Dersom du har byttet e-postadresse eller ikke lenger har tilgang til den registrerte adressen må du få korpsets nettansvarlige til å oppdatere brukerkontoen din i kontrollpanelet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan du kontakte Korpsweb support. Husk å oppgi hvilket korps det gjelder.

Når du klikker på "hent passord" sendes det automatisk en e-post til deg med nytt passord.

Har du problemer med å motta passordmeldingen til en Gmailkonto?
-Logg deg på gmail.com
-Klikk menyvalget Mer (More) nede i venstre kolonne, og velg Søppelpost (spam)
-Finn meldingen med passordet i listen, og klikk knappen "Ikke spam" (Not spam) i menylinjen over meldingen. Da lærer du Gmail at meldinger fra @korpsweb.net ikke er spam.

Har du problemer med å motta passordmeldingen til en Hotmail eller Outlook-konto?
-Logg deg på outlook.com
-Klikk menyvalget Søppelpost (Junk) nede i venstre kolonne
-Finner du meldingen med passordet i listen, klikk knappen Handlinger (Actions) til høyre, og velg "Ikke Søppelpost" (Not junk). Da lærer du hotmail/outlook at meldinger fra @korpsweb.net ikke er spam.